Co zrobić, aby zwiększyć wydajność upraw? Jak zmniejszyć koszty użytkowania specjalistycznego sprzętu w hodowli? Rozwiązaniem jest fotowoltaika dla rolnictwa, która obniży rachunki za prąd, a także unowocześni gospodarstwo rolne.

Fotowoltaika dla rolnictwa- kiedy się przyda?

Fotowoltaika wykorzystywana jest już w wielu różnych branżach, gdzie wpływa na poprawę wydajności, optymalizację produkcji i generowanie oszczędności. Panele słoneczne coraz częściej instalowane są także przez rolników. Wspomagają uprawę roślin i hodowlę zwierząt przy jednoczesnym wytwarzaniu czystej energii. Fotowoltaika dostarcza zasilanie do urządzeń i sprzętu rolniczego, a także do coraz większej liczby czujników. Wspierają one automatyzację rolnictwa, ułatwiają pracę i zapewniają rolnikom maksymalizację zysków.

Wytwarzając prąd z energii słonecznej, panele fotowoltaiczne mogą zasilać:

 • oświetlenie i ogrzewanie szklarni, stajni, obór, kurników,
 • systemy nawadniające i pompowania wody,
 • systemy napowietrzające i osuszające zbiory,
 • chłodnie,
 • zautomatyzowane podajniki,
 • ogrodzenia elektryczne,
 • automatyczne otwieracze bram.

Co daje fotowoltaika rolnikom?

Produkcja energii słonecznej, przy jednoczesnej uprawie roślin czy hodowli zwierząt, jest coraz bardziej atrakcyjna, ponieważ cena paneli fotowoltaicznych regularnie spada. Stopa zwrotu z inwestycji z uwagi na wciąż rosnące rachunki za prąd, następuje w coraz krótszym czasie. Obecnie średnio jest to ok. 6-8 lat. Inwestując w instalację fotowoltaiczną można wiele zyskać! Fotowoltaika dla rolnictwa pozwoli każdemu gospodarstwu na:

 • niezależność energetyczną

Rosnące ceny prądu nie będą już Twoim problemem, ponieważ własna instalacja fotowoltaiczna będzie wydajnie produkowała tyle prądu, ile potrzebujesz, nawet przez 25-30 lat.

 • odpowiedzialność za środowisko

Fotowoltaika produkuje prąd z odnawialnych źródeł energii, co znacząco zmniejsza emisję szkodliwego dwutlenku węgla do atmosfery.

 • wykorzystanie niezagospodarowanych powierzchni

Panele słoneczne można zainstalować w miejscach, których i tak nie wykorzystujesz na co dzień, czyli na dachach budynków gospodarczych i wiat czy na nieużytkach. Stosując nowoczesne rozwiązania w zakresie projektowania systemu, fotowoltaikę możesz umiejscowić nawet na łąkach i nieuprawianych gruntach. Dzięki temu niewykorzystane miejsca mogą zacząć przynosić dodatkowe zyski.

 • niższe koszty działalności

Zminimalizujesz stałe miesięczne wydatki, dzięki znacznej oszczędności na rachunkach za prąd.

 • odpisy amortyzacyjne

Koszty inwestycyjne związane z instalacją fotowoltaiczną możesz amortyzować dokonując odpisów od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

 • obniżenie podatku rolnego i uzyskanie 25% ulgi inwestycyjnej

Inwestycję w fotowoltaikę można odpisywać od podatku rolnego przez 15 kolejnych lat. Musi być ona jednak położona na terenie gminy, w której opodatkowane są dane grunty rolne. Obejmuje wydatki związane z zakupem, jak i montażem – konieczne jest jednak posiadanie rachunków i faktur, aby potwierdzić poniesione koszty. To, czy inwestycja była zrealizowana ze środków własnych czy kredytu bankowego jest natomiast bez różnicy.

Gdzie rolnik może postawić instalację fotowoltaiczną?

W ostatnich latach rosnące koszty energii elektrycznej przyczyniają się do zwiększenia kosztów ponoszonych przez rolników. Dlaczego więc nie wykorzystać potencjału nieużywanych powierzchni dachowych na budynkach gospodarczych czy też nieużytków rolnych? To idealne miejsca na instalację paneli fotowoltaicznych, które wytworzą własną energię elektryczną, obniżą rachunki za prąd i potencjalnie zapewnią dodatkowy strumień dochodów dla gospodarstwa. W rzeczywistości wielu rolników, którzy zdecydowali się wykorzystać energię słoneczną czerpie już korzyści finansowe z tej technologii.

Większość gospodarstw rolnych posiada budynki, na których możliwy jest montaż instalacji fotowoltaicznych. Budynki gospodarcze mają zazwyczaj dach o nachyleniu 10-15 °, co pozwala generować znaczne ilości energii, nawet jeśli dach niekoniecznie jest skierowany na południe.

Panele słoneczne na dachach budynków gospodarczych nie wymagają pozwolenia na budowę, a po zainstalowaniu, koszty konserwacji i serwisowania instalacji są niskie. Oprócz długoterminowej ochrony przed rosnącymi kosztami energii oraz niższych rachunków za prąd, energia słoneczna jest odnawialna. Jej przetwarzanie jest więc w pełni ekologiczne.

Alternatywą są też farmy słoneczne, czyli wielkoskalowe instalacje paneli fotowoltaicznych na ziemi. Są przyjaznym dla środowiska sposobem wytwarzania energii elektrycznej, praktycznie bez hałasu i odpadów. Mogą więc funkcjonować w w niedalekim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, gospodarczych, zagrodowych czy pastwisk.

Fotowoltaika dla rolnictwa- czy to się opłaca?

Inwestycja w fotowoltaikę z każdym rokiem będzie przynosić coraz większe oszczędności, dzięki czemu czas zwrotu z inwestycji będzie się zmniejszał. Unowocześnij swoje gospodarstwo dzięki fotowoltaice dla rolnictwa i nie przepłacaj za prąd.

Sprawdźmy opłacalność instalacji fotowoltaicznej na przykładzie. Załóżmy, że średniej wielkości gospodarstwo, którego główną działalnością jest prowadzenie fermy kurzej, zdecydowało się na zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp. Instalacja umieszczona zostanie na dachu kurnika, który jest średniej wielkości, skierowany na południe.

Miesięczne rachunki za prąd to 2100 zł, rocznie 25 200 zł.

Przyjmijmy koszt instalacji o mocy 50 kWp za 160 tys. zł ( koszt zależy od miejsca gdzie będziemy montować instalację, może być taniej). Rocznie taka instalacja wyprodukuje nam ok. 50 000 kWh energii elektrycznej.

Instalacja, bez dopłat i dotacji, zwróci się zatem po  ok. 6  i pół roku. Każdy kolejny rok będzie generował już dla nas  oszczędności. Po 20 latach zyski powinny wynosić już co najmniej 344 000 zł.

Dodatkowo, inwestycję można odpisać od podatku rolnego w ramach ulgi inwestycyjnej- w tym przypadku będzie to kwota 49 000 zł. Dzięki temu zwrot z inwestycji nastąpi jeszcze szybciej!

Udział kosztów poszczególnych elementów instalacji fotowoltaicznych w podziale na moc instalacji na podstawie badania rynku PV. Dla wszystkich rodzajów instalacji moduły stanowią około 50% kosztów. Najmniejszy udział kosztu modułów występuje w segmencie mikroinstalacji. W tym przypadku istotnym kosztem są także inwertery i montaż, które stanowią po około 15-20% kosztów całej inwestycji. Im większa instalacja, tym udział kosztu inwerterów i montażu jest mniejszy, a istotną rolę zaczyna odgrywać cena konstrukcji. Dodatkowo dla największych instalacji nawet ¼ inwestycji to „inne koszty”. Należą do nich m. in. transport, okablowanie, monitoring, ogrodzenie, stacja transformatorowa, systemy SCADA. Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Fotowoltaika dla rolnictwa- sposoby finansowania

 1. Dotacja

Panele fotowoltaiczne to zyskowna inwestycja, dodatkowo promowana przez władze państwowe i samorządowe. Nie musisz jednak całości inwestycji pokrywać z własnej kieszeni, możesz uzyskać dotację na fotowoltaikę. Gdzie szukać dotacji na fotowoltaikę dla rolnictwa?

 • Program „Agroenergia”- dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Skierowany jest do rolników – właścicieli lub dzierżawców nieruchomości rolnych, którzy przynajmniej rok zajmują się prowadzeniem gospodarstw, gdzie użytki rolne zajmują od 1 do 300 ha. Mogą oni otrzymać bezzwrotną dotację na montaż fotowoltaiki w wysokości maksymalnej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 25 tys. zł.

 • Program „Mój prąd” i „Czyste powietrze”

Jeżeli o dotację wnioskujecie jako osoba fizyczna, która chce produkować energię na własne potrzeby- to możecie skorzystać z obu programów. Warunek- dofinansowana instalacja fotowoltaiczna może zasilać Wasz dom, ale nie może służyć celom związanym z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W ramach programu „Mój prąd” możecie otrzymać dotację 5.000 zł dla instalacji o mocy od 2 do 10 kWp, „Czyste powietrze” przewiduje natomiast dofinansowanie do fotowoltaiki, uzależnione od wysokości dochodu.

Dofinansowania udzielają także : Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, regionalne programy samorządowe (o szczegóły trzeba pytać w urzędzie gminy) czy Wojewódzkie Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Leasing
Korzystnym sposobem finansowania własnej instalacji jest leasing. W ramach leasingu właścicielem paneli jest zewnętrzna firma, która „wypożycza” je rolnikowi, w zamian za regularną miesięczną opłatę. Jest to opłacalne, ponieważ miesięczne koszty leasingu są mniejsze od zysków, które generują panele słoneczne. Zaletami takiego finansowania są proste procedury, od razu zauważalne zyski, a także możliwość wpisania wydatków w koszty prowadzonej działalności. Przykładowo, SGB Leasing oferuje finansowanie fotowoltaiki w ramach leasingu operacyjnego i finansowego, a także pożyczkę leasingową.

3. Kredyt
Wiele banków przygotowało specjalne oferty na niskooprocentowane kredyty na zakup instalacji fotowoltaicznej. Często procedura przyznawania finansowania jest uproszczona i na preferencyjnych zasadach, przykładowo:

 • BNP Paribas Food & Agro udziela kredytu Agro Progres na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Proponuje wysokie kwoty i długi okres kredytowania- nawet do 30 lat oraz brak ograniczenia co do zakresu i skali planowanej inwestycji.
 • SGB Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni udziela kredytów inwestycyjnych Agro – fotowoltaika na finansowanie instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwie rolnym. SGB Bank Spółdzielczy Duszniki daje kredyt gotówkowy „Fotowoltaika” na sfinansowanie zakupu i / lub montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW. W ramach oferty możliwe jest także zrefinansowanie kosztów poniesionych na zakup i / lub montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW, jeśli zostały poniesione nie wcześniej, niż w terminie 3 m-cy przed udzieleniem kredytu.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego udziela pożyczek na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych na inwestycje realizowane na terenie województwa dolnośląskiego. Ubiegać się można o pożyczkę od 100 tys. do 10 mln zł z oprocentowaniem od 0,5% w skali roku.
 • Bank Santander Leasing udziela pożyczki na zakup instalacji fotowoltaicznych.

Fotowoltaika dla rolnictwa z Doradcą Solarnym

Rolnictwo to sektor, który szczególnie powinien odczuć pozytywny wpływ korzystania z instalacji fotowoltaicznej, w końcu słońce naturalnie wspomaga uprawę ziemi i hodowlę zwierząt. Zainstalowanie paneli słonecznych to inwestycja, która się opłaca. Zwłaszcza teraz, gdy koszty kupna i montażu fotowoltaiki jeszcze nigdy nie były tak niskie. Porównaj oferty instalacji fotowoltaicznych z Doradcą Solarnym! Dzięki temu będziesz miał gwarancję, że dostaniesz tylko najlepsze oferty od sprawdzonych firm z Twojej okolicy. Z nami znajdziesz ofertę idealnie skrojoną do Twoich potrzeb, w konkurencyjnej cenie i tylko od rzetelnych wykonawców.