Postawienie publicznej stacji ładowania samochodów elektrycznych jest coraz łatwiejsze. Ustawodawca upraszcza przepisy, niedługo pojawi się też dofinansowanie na stawianie nowych punktów. Same ładowarki do samochodów elektrycznych są również coraz lepiej wyposażone i przystępniejsze cenowo. 

Postawienie publicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych z uwagi na coraz prężniej rozwijający się rynek elektromobilności w Polsce, może okazać się inwestycją, która z czasem zacznie przynosić wymierne korzyści. Zwłaszcza, że w niedługiej perspektywie pojawi się rządowe dofinansowanie, które ułatwi inwestorom prywatnym stawianie nowych punktów. A ustawodawca dostosowuje przepisy prawne, aby cały proces formalno-administracyjny związany z inwestycją uprościć i przyspieszyć. Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się więc temu, jakie są koszty całej inwestycji. A także jakich formalności trzeba dopełnić, aby postawić komercyjną stację ładowania. 

Koszty zakupu i montażu ładowarki do samochodów elektrycznych

Koszt postawienia publicznej stacji ładowania samochodów elektrycznych jest niższy w stosunku do tradycyjnej stacji paliwowej. Przykładowo, uśredniony koszt wolnej ładowarki do samochodów elektrycznych typu AC to 20 tys. zł. Dla porównania szybkiej typu DC to – w zależności od producenta to 50-260 tys. zł. Jest to cena jedynie samej ładowarki, a więc do tego trzeba doliczyć jeszcze koszt instalacji. Jest to kwota między 20 a 200 tys. zł. Zależna jest ona od rodzaju i mocy stacji. Ale także ilości pracy oraz długości poprowadzonych kabli, czyli odległości stacji od punktu przyłączenia do sieci energetycznej. Im droga jest dłuższa, tym wyższa kwota. W sumie koszt instalacji jednej stacji szybkiego ładowania DC, czyli ładowarki do samochodów elektrycznych, prac projektowych i instalacyjnych wynosi między 70 a 500 tys. zł. 

 To jednak jeszcze nie wszystkie koszty, trzeba bowiem doliczyć do tego opłaty eksploatacyjne – przede wszystkim sieciowe. Analizując aktualne stawki operatorów sieci dystrybucyjnych zobaczysz, że utrzymanie jednej stacji o mocy 100 kW kosztować może od około 12 do nawet ponad 25 tys. zł rocznie. Ich taryfy regulowane są administracyjnie. 

Nowa e-taryfa rozwiązała problem

Od 1 kwietnia 2021 r. obowiązuje nowa e-taryfa, która pozwala na obniżenie stałych kosztów funkcjonowania stacji ładowania. Poprzez zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem dostaw energii elektrycznej dla infrastruktury ładowania. Taryfa pozwala na częściowe przeniesienie ciężaru finansowego ze składnika stałego stawki sieciowej na składnik zmienny. Powiązany jest on z rzeczywistym zakresem wykorzystania infrastruktury ładowania. 

Przed wprowadzonymi zmianami operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania ponosili bowiem bardzo duże koszty związane z opłacaniem stałych opłat dystrybucyjnych. Były one nieproporcjonalnie duże w porównaniu z rzeczywistymi kosztami ponoszonymi za zużycie energii w ramach ładowania pojazdów elektrycznych. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj – KLIK.

Ładowarka do samochodów elektrycznych typu AC – modele i ceny

Stacji typu AC przeznaczonych do montażu w ogólnodostępnych miejscach, czyli na ulicach, parkingach miejskich, zewnętrznych naziemnych obiektach komercyjnych, handlowych lub wielorodzinnych jest wiele. Oto przykłady: AKEV22 z maksymalną mocą ładowania 22 kW kosztująca około 7 tys. złotych. Enelion Vertica o mocy ładowania od 1.4kW do 22kW za około 14 tys. złotych. A także stacja ładująca AmperGo EVA 2M AC z pięcioma różnymi mocami 3,7/7,4/11/22/43 kW za około 29 tys. złotych. 

Ładowarka do samochodów elektrycznych typu DC – modele i ceny

Rozpiętość cenowa stacji ładowania samochodów elektrycznych typu DC jest jeszcze większa. Można znaleźć modele za kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale także za kilkaset. Przykładowo, COMBO firmy ELECTWAY 40kW DC kupisz w cenie około 48 tys. złotych. Za stację ładowania Terra 24 wyprodukowaną przez ABB z jednym, dwoma lub trzema wyjściami przeznaczoną do ładowania prądem stałym DC o mocy 20 kW zapłacisz około 125 tys. złotych. Stację szybkiego ładowania Ultron 50 CC-H-22K-KZR pozwalającą na szybkie ładowanie prądem stałym DC oraz przemiennym AC możesz kupić za około 117 tys. złotych. Delta Ultra Fast Charger 50/150kW (4in1), czyli ultraszybką stację ładowania, która obsługuje standardy szybkiego ładowania wszystkich europejskich, azjatyckich i północnoamerykańskich producentów pojazdów elektrycznych, w tym obecne i przyszłe generacje wymagające mocy ładowania przekraczającej 50 kW kupisz za około 176 tys. złotych. Natomiast AmperGo EVA max Advert DC wyposażoną w aż trzy punkty do bardzo szybkiego ładowania wyposażysz się płacąc od 260 tys. złotych. 

Dofinansowania i ulgi podatkowe na postawienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad programem “Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”. Program ma być ogłoszony jeszcze w 2021 roku. Według wstępnych założeń na pomoc finansową na budowę infrastruktury ładowania pojazdów ma zostać przeznaczone do 800 mln zł. O dofinansowanie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe. Pomoc będzie udzielana na utworzenie punktu ładowania o mocy do 150 kW lub zwiększenie mocy punktu do 150 kW, budowę lub rozbudowę ogólnodostępnej stacji ładowania.  

Rządowe wsparcie ma być udzielane w formie dotacji, a w przypadku ogólnodostępnych stacji ładowania nie może ona przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych. Nabór wniosków o dotację będzie prowadzony w trybie ciągłym aż do wyczerpania środków. Według projektu rozporządzenia, pomoc będzie udzielana do dnia 31 grudnia 2023 r.  

Publiczna stacja ładowania pojazdów elektrycznych – inne formy finansowania

  •  abonament na publiczną stację ładowania pojazdów elektrycznych 

Na rynku istnieją już firmy oferujące kompletne systemy zarządzania siecią stacji ładowania samochodów elektrycznych. W ich ofercie jest nie tylko budowa stacji ładowania, wsparcie wdrożeniowe, ale także instalacja, monitoring i obsługa płatności. To ciekawa alternatywa dla tych, którzy mają miejsce i środki finansowe na postawienie stacji ładowania. A także chcą zlecić firmie zewnętrznej całościowe zarządzanie inwestycją. 

  • leasing na publiczną stację ładowania samochodów elektrycznych  

Dostawca ładowarek dla samochodów elektrycznych – polska spółka elocity wraz z Santander Leasing uruchomiła możliwość finansowania zakupu ładowarek samochodów elektrycznych poprzez leasing. Czy w ślad za nimi pójdą inne banki tworząc dedykowane oferty, czas pokaże. 

Formalności związane z instalacją publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych – podstawa prawna

Podstawa prawna funkcjonowania publicznych, ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów zawarta jest w Ustawie o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych z 22 lutego 2018. Ustawa ta wprowadza szereg nowelizacji do Ustawy Prawo budowlane oraz Prawo energetyczne. Na początku października 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowe przepisy mają umożliwić szybszy rozwój elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce. Mogą przyczynić się do powstania większej liczby stacji ładowania z ładowarkami do samochodów elektrycznych i zakupu aut elektrycznych. A tym samym zwiększyć zapotrzebowanie na ładowanie samochodów również poza domem np. przy punktach usługowych, restauracjach czy centrach handlowych. Przykładowo, nowe przepisy ułatwią instalację i użytkowanie punktu ładowania w domach wielorodzinnych na wniosek ich mieszkańców. 

Formalności związane z instalacją publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych – pierwsze działania

Budowa, a następnie oddanie do użytku ogólnodostępnej, publicznej stacji ładowania samochodów elektrycznych wymaga dopełnienia szeregu formalności. 

  • Zgłoszenie budowlane 

Planując budowę stacji ładowania musisz dokonać zgłoszenia robót budowlanych w starostwie lub urzędzie miasta. Mowa o tym art. 29 w ust. 1 pkt 8a Ustawy Prawo Budowlane. Do takiego zgłoszenia musisz dołączyć mapkę sytuacyjną z wyszczególnieniem lokalizacji urządzenia oraz informację dotyczącą prawa dysponowania gruntem. 

  • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

Kończąc instalację musisz skontaktować się z geodetą, który wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, nanosząc stację na mapę numeryczną. 

Formalności związane z instalacją publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych – badania techniczne

  • Zgłoszenie do badania przez Urząd Dozoru Technicznego 

Nowopowstałe stacje ładowania muszą przejść badanie techniczne wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Wszystkie wzory wniosków, które trzeba wypełnić i dostarczyć do UDT dostępne są tutaj – KLIK. Stacje ogólnodostępne powinny spełniać obowiązujące normy. Muszą one być potwierdzone wystawioną przez producenta lub upoważnionego dystrybutora deklaracją zgodności. Sprawdzane są także zabezpieczenia elektryczne oraz moduł zapewniający komunikację. 

  • Przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych 

Ogólnodostępne stacje ładowania mają możliwość przekazywania danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA). Aby to było możliwe stacja musi być wyposażona w moduł zapewniający komunikację oraz oprogramowanie przekazujące dane w odpowiednim formacie. Dzięki temu na stronie EIPA zostaną wskazane współrzędne stacji ładowania, aktualne informacje o cenach oraz informacja o dostępności punktów ładowania. 

Zabezpieczenie mocy przyłączeniowej w sieci

Ładowarki, szczególnie typu DC, wymagają dużej mocy, a za zarezerwowanie takiej mocy należy płacić operatorowi sieci. Jak czytamy na stronie Tauron Dystrybucja S.A., aby zwiększyć moc przyłączeniową, należy przejść przez proces przyłączenia do sieci, tak jak dla przyłączenia nowego obiektu. Opłata, którą pobiera dystrybutor dotyczy przyrostu mocy przyłączeniowej. Trzeba też dostosować wewnętrzną instalację elektryczną do poboru nowej mocy. Na wszystkie zmiany w instalacji elektrycznej wymagany jest projekt. 

Zabezpieczenie mocy przyłączeniowej w sieci – krok po kroku

Proces zmiany mocy przyłączeniowej dla obiektu rozpocznie się złożeniem Wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci (wniosek WP). Musisz w nim określić m.in. przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną i dołączyć załącznik WP-E, w którym podasz dane stacji ładowania pojazdów. 

Gdy przygotujesz instalację, musisz o tym poinformować dystrybutora energii składając druk ZI. Jest to zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia oraz oświadczenie o stanie technicznym instalacji. Natomiast, gdy całość prac zostanie wykonanych, od dystrybutora sieci otrzymasz potwierdzenie wykonania przyłącza, Kartę Danych Technicznych oraz fakturę. Mając Kartę Danych Technicznych możesz wybrać dowolnego sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć z nim umowę regulującą dostarczanie energii.  

Ładowarka do samochodów elektrycznych – inwestycja w przyszłość

Coraz bardziej sprzyjające warunki administracyjno-prawne oraz perspektywa rządowych dofinansowań do postawienia publicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych mogą okazać się dobrą zachętą dla prywatnych inwestorów. Przeznaczając środki finansowe na budowę stacji z ładowarką do samochodów elektrycznych mogą przyczynić się do dynamiczniejszego rozwoju polskiego rynku elektromobilności. A to zdaje się być już w interesie nas wszystkich. 

O tym, jak wygląda rynek elektromobilności w Polsce i jakie są jego perspektywy przeczytasz tutaj – KLIK .

W kolejnym artykule z serii o inwestowaniu w publiczne stacje ładowania samochodów elektrycznych przeczytasz m.in. o tym, jakie paramenty brać pod uwagę, aby wybrać najlepszą stację ładowania. A także kiedy ewentualna inwestycja zacznie się zwracać.