Dobrej jakości instalacja fotowoltaiczna będzie działać nawet 30 lat. Jednak czy zastanawialiście się, co zrobić z panelami po okresie ich przydatności? Odpowiedzią jest recykling paneli fotowoltaicznych, który da drugie życie wielu odzyskanym częściom. Jakie będą jego koszty? Kto je poniesie?

Recykling paneli fotowoltaicznych – czy w Polsce jest wymagany?

Panele fotowoltaiczne i cały sprzęt z nimi związany podlegają zapisom ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Regulacje w zakresie odbierania i recyklingu zużytych modułów fotowoltaicznych nakłada na producentów i importerów również unijna dyrektywa WEEE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego. W świetle powyższych regulacji, panele fotowoltaiczne po okresie przydatności trzeba poddać recyklingowi.

Jako, że fotowoltaika to stosunkowo nowa dziedzina OZE w naszym kraju, która dopiero nabiera rozpędu, recykling paneli fotowoltaicznych zaczyna dopiero się formować. Firm, które zajmują się odzyskiwaniem surowców z takich instalacji jest niewiele. Dlaczego? Ponieważ boom na fotowoltaikę w Polsce obserwujemy dopiero od kilku lat, a żywotność instalacji to co najmniej 15 do 30 lat. Jeszcze do niedawna recyklingiem paneli zajmowały się zakłady przetwarzające szkło. Odzyskiwały one jednak tylko niewielką część cennych surowców, takie jak szkło i aluminium. Reszta komponentów, czyli krzem, miedź, srebro czy plastik pozostawały nietknięte. W ostatnich latach sytuacja zaczęła się poprawiać. Za przykładem Francji, gdzie w miejscowości Rousset powstał zakład recyklingu paneli, idą też inni. W Toruniu powstał zakład Thornmann Recycling Sp. z o.o., który ze zużytych modułów zaczął odzyskiwać szkło, aluminium oraz wafle krzemowe.

Kto odpowiada za recykling paneli fotowoltaicznych – producent czy właściciel?

Zużyte lub niedziałające panele fotowoltaiczne do recyklingu może oddać każdy, czyli właściciele mikroinstalacji, producenci czy instalatorzy. Co ważne, firma, która świadczy usługę recyklingu, powinna wydać nam dokument potwierdzający jej zrealizowania. Dokument ten przygotowuje się w oparciu o oficjalny podział procesów recyklingu i odzysku, zgodny z załącznikiem do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Obejmuje on:

  • R3 (Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki),
  • R4 (Recykling lub odzysk metali i związków metali),
  • R5 (Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych).

Przykładowo, toruński Thornmann Recycling Sp. z o.o. potwierdza recycling R3 i R4.

Recykling paneli fotowoltaicznych- obowiązkowy wpis do bazy BDO dla producentów

Jeżeli panele fotowoltaiczne do recyklingu chce oddać producent czy instalator, muszą oni posiadać wpis do bazy BDO. BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.

W przypadku, gdy urządzenia do recyklingu oddaje osoba fizyczna, wpis do rejestru BDO nie jest wymagany.

Co odzyskujemy z modułów fotowoltaicznych?

W ostatnich latach zakłady recyklingu opracowały skuteczne technologie, które pozwalają na odzyskanie i powtórne wykorzystanie niemalże całości pozyskanych z paneli fotowoltaicznych komponentów.

W pierwszym etapie z paneli fotowoltaicznych usuwa się ramę, kable i skrzynkę przyłączeniową. Następnie panele tnie się i zgniata. Pozwala to na oddzielenie aluminium, szkła, plastiku, miedzi, srebra i krzemu, które wysyła się do oddzielnych strumieni recyklingu. Tym sposobem, ze szkła i wafli krzemowych produkuje się pokrywy do studzienek kanalizacyjnych, ale także inne elementy inżynierii drogowej i budowlanej. Aluminium natomiast przekazuje się do huty.

Recykling modułów fotowoltaicznych – ile kosztuje?

Koszt oddania modułów do recyklingu na podstawie cennika toruńskiej firmy Thornmann Recycling Sp. z o.o., wynosi 1,5 zł netto/kg. Można też zamówić transport z odbiorem np. bezpośrednio z posesji. Wtedy do ceny recyklingu doliczyć trzeba jeszcze kilometrówkę, czyli 2,50 zł/km.

Sprawdźmy więc koszty recyklingu paneli fotowoltaicznych na przykładzie. Załóżmy, że do utylizacji mamy moduły z instalacji o mocy 10 kW, czyli 29 modułów o mocy 340 Wp, a każdy z nich waży 18,5 kg. Za usługę recyklingu paneli fotowoltaicznych zapłacimy około 805 zł netto, czyli niecałe 2% wartości całej instalacji.

Recykling modułów fotowoltaicznych- dlaczego warto myśleć o tym już dziś?

Korzystanie na co dzień z własnej instalacji fotowoltaicznej pokazuje, że dbanie o jakość naszego środowiska naturalnego jest ważna dla wielu z nas. Zanim nasze panele fotowoltaiczne zużyją się i trzeba będzie je wymienić na nowe, dobrze wiedzieć, że jest dla nich gotowy scenariusz i pomysł na danie im drugiego życia.