Przedstawiciele rynku fotowoltaicznego w Polsce oraz obywatele popierający rozwój odnawialnych źródeł energii apelują o sprawiedliwe rozliczanie przyszłych właścicieli systemów PV. Ma to związek z planowanymi zmianami w prawie rozliczania tak zwanych prosumentów, czyli osób posiadających własne instalacje fotowoltaiczne. Dziesiątki organizacji z całej Polski mówią jednym głosem ruszając z akcją #PrawoDoCzystejEnergii.

Czym m.in. skutkować będzie wdrożenie projektu?

  1. Znacznym ograniczeniem liczby montowanych przydomowych instalacji PV, co realnie wpłynie na funkcjonowanie firm z branży OZE. W przypadku wielu z nich oznacza to zachwianie płynności finansowej, a nawet bankructwo.
  2. Zahamowaniem rozwoju transformacji energetycznej w Polsce.
  3. Realną groźbą utraty unijnego dofinansowania dla kilkudziesięciu polskich samorządów.
  4. Negatywnymi konsekwencjami dla programów walki ze smogiem.

O co apeluje branża?

  1. W nowym systemie rozliczania czystej energii z fotowoltaiki powinny zostać zapewnione zasady  sprawiedliwości społecznej, pewności prawa i bezpieczeństwa rynku;
  2. Przyszli prosumenci, działający indywidualnie i zbiorowo, powinni mieć zagwarantowaną sprawiedliwą stawkę odkupu wyprodukowanej energii – nie niższą niż cena zakupu;
  3. Zmiany powinny zostać poddane ocenie skutków regulacji (OSR) celem potwierdzenia wpływu zmian w ustawie na obywateli, firmy działające w branży fotowoltaicznej oraz spółki obrotu;
  4. Okres przejściowy dla wprowadzanego nowego systemu rozliczeń dla Prosumentów powinien zostać wydłużony do 31 grudnia 2023 r.

Skąd te intensywne działania przedstawicieli rynku OZE? Na ten moment wszystko wskazuje na to, że planowane zmiany prawne ograniczą liczbę inwestycji w przydomowe instalacje fotowoltaiczne chociażby ze względu na liczne niejasności w proponowanej ustawie.

USTAWA NIEDOPRACOWANA?

Proponowany obecnie system tzw. net-billingu oparty jest o odrębne rozliczanie energii oddanej do sieci oraz energii pobranej z sieci. Cena jednostki energii ustalona ma być na podstawie aktualnej wartości giełdowej. Jest to schemat sprawdzony i wypracowany w wielu krajach, jednak według przedstawicieli rynku, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Branży Fotowoltaicznej – Polska PV (SBF), w ustawie wiele szczegółów wymaga jeszcze dopracowania.

Eksperci branży fotowoltaicznej wskazują, że zmiany prawne uchwalone przez Sejm utrudnią rozliczanie oddawanej energii i szacowanie zwrotu z inwestycji. Według ekspertów, główną wadą w projekcie Ustawy jest stawka zakupu zielonej energii wprowadzanej do sieci, która byłaby nie tylko znacznie niższa od ceny zakupu energii brakującej, ale dodatkowo zmienna, kształtowana w sposób niekorzystny dla prosumenta energii odnawialnej w relacji do innych podmiotów na rynku. Dodatkowo, net-billing w proponowanym kształcie nie będzie mógł być zastosowany wobec prosumenta energii odnawialnej w terminach przewidzianych w Ustawie z uwagi na ogromne wyzwania infrastrukturalne, w szczególności niedostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych w punkcie poboru energii prosumenta energii odnawialnej (liczniki zdalnego odczytu), zarówno po stronie sprzętowej, jak i wykorzystywanego oprogramowania przez operatorów systemu dystrybucyjnego i sprzedawców.

JEDNYM GŁOSEM ZA CZYSTĄ ENERGIĄ

Organizacje związane z rynkiem OZE łączą siły prowadząc wspólne działania promocyjne budujące świadomość społeczną na temat zagrożeń, jakie mogą przynieść planowane zmiany. Apel popierają tysiące firm z branży PV. Wśród nich są między innymi najwięksi producenci komponentów do instalacji PV, dystrybutorzy, firmy instalatorskie, stowarzyszenia.

Celem ogólnopolskiej kampanii jest na ten moment zebranie głosów pod petycją, mającą pomóc przyszłym właścicielom instalacji PV w jasnym rozliczaniu oddawania i pobierania energii z sieci. Jednocześnie zgłaszający dokument wnioskują o wydłużenie okresu przejściowego dla wprowadzanego, nowego systemu rozliczeń prosumentów do 31 grudnia 2023 r. Pod hasłem #PrawoDoCzystejEnergii prowadzone są też działania w sieci. Na potrzeby akcji powstała również dedykowana strona – prawodoczystejenergii.polskapv.pl – na której publikowane są najważniejsze informacje o planowanych zmianach. Można tam również znaleźć informacje na temat samego Stowarzyszenia i jego członków.


PODPISZ PETYCJĘ